Telefonszámunk: 06 20 264-3994 info@immunologus.hu

Tisztelt betegünk!

Az ellátás érdekében az adainak rögzítése és kezelése elengedhetetlen. A regisztrációhoz kérjük olvassa el, hogy az ellátás során mely adatok, milyen módon  kerülnek rögzítésre. Emellett tudomásul kell vennie, hogy az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített adatok számunkra is elérhetők.

 

Adatvédelmi hozzájárulás (1.0, 2020. 04.28.)

Hozzájárulok az Immunoinvest Kft (székhely: 7635 Pécs, Gólya dűlő 39., cégjegyzékszám: 02-09-075384, továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

Az adatrögzítés eszközei:

O MedMax OEP hitelesített betegnyilvántartó program. Kezelt adatok: név, születési idő, TAJ szám, lakcím, telefonszám, email cím, születési hely, édesanya neve

O e-rendelő tárhely szolgáltató: H. Network Kft. Pécs, cj.: 02-09-09607, sz.: 7634 Pécs, Pázmány P. u. 17. Kezelt adatok: név, születési idő, TAJ szám, lakcím, telefonszám, email cím.

O előjegyzési naptár szolgáltató: booked4.us Bt. Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12. Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám.

A szolgáltató részéről elérhető adatok:

O Az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESzT) szereplő adatok a digitális önrendelkezésnek megfelelően.

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön az ellátás során, illetve azzal kapcsolatban a későbbiekben is. A szolgáltató kinyilatkozza, hogy reklámot, promóciós terméket nem küld a szolgáltatást igénybe vevő részére.

Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat teljes egészében vagy részlegesen bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

    Regisztráció online konzultációra: